Branding, design & strategi

Holdbar, effektiv reklame på tværs af platforme

Vi skaber effektfuld markedsføring, der giver resultater, engagerer og flytter holdninger, så du kan koncentrere dig om det, du gør bedst.

Det er ikke er nok bare at være synlig, hvis ikke kommunikation rører målgruppen. Hvis det er overfladisk eller kun er sjovt et kort øjeblik. Man risikerer at kede sin målgruppe eller ikke at møde dem, der hvor de befinder sig. Det undgår vi ved sammen at skabe relevant og interessant reklame og kommunikation.

Herunder finder du et overblik over af nogle af de kompetencer, vi bruger til at hjælpe vores kunder. Listen er langt fra dækkende, men giver dig forhåbentligt et hurtigt overblik over, hvordan vi arbejder, og hvad du kan forvente af os.

Branding​

Relevant og meningsfuld

Kært barn har mange navne – vi betragter branding som et kommunikations- og adfærdsmæssigt styringsredskab, der er bygget op over blandt andet virksomhedens værdier og ydelser, og som giver følelsesmæssige, længerevarende relationer til jeres kunder.

Med en bevidst brandstrategi og tilhørende fortælling bliver I aldrig i tvivl om, hvordan I skal se ud, lyde eller opføre jer – det giver ro hos både marketing og salg og skaber merværdi og loyalitet hos kunderne som identificerer sig med de værdier, jeres brand står for.

Branding er med andre ord det der sker, når virksomheden bliver relevant og interessant for kunderne på andre parametre end pris og produkt.

Visuel identitet

Genkendelsens glæde

I en overkommunikeret verden giver en stærk visuel identitet ro hos modtageren, sikrer ensartethed på tværs af kommunikationskanalerne, og gør virksomhedens udtryk genkendeligt og unikt.

Når vi designer et logo og den tilhørende visuelle identitet, er udgangspunktet altid at skabe en løsning der både er langtidsholdbar og relevant nu og her. Et godt logo er tidløst og fungerer på tværs af alle platforme og størrelser, men skal samtidig formidle virksomheden på en måde, der skaber respekt, vækker opmærksomhed og giver en tydelig opfattelse af afsenderen.

Med en gennemført og troværdig visuel identitet understøttes og forstærkes virksomhedens strategiske og taktiske markedsføringsindsatser. Dermed skaber den visuelle identitet værdi på langt sigt.

Markedsføring

Bliv kendt og husket af kunderne

Alle kan blive kendt for noget, men det er hvad du bliver husket for, der virkelig betyder noget. Det sikrer vi ved at udvikle et kommunikationskoncept med udgangspunkt i din strategi for hele virksomheden eller enkelte produkter og placere det i de rette medier. Derfor bør markedsføringen af dine produkter eller ydelser opfylde følgende kriterier:

Indholdet skal være relevant og interessant og løse et problem eller en udfordring på en måde, der skaber opmærksomhed og sympati hos målgruppen. Det er ikke nok blot at vise produktet eller fortælle hvor det kan købes, hvis ikke formidlingen engagerer målgruppen følelsesmæssigt.

Budskabet skal differentiere dit produkt fra dine konkurrenter og gøre en tydelig forskel for målgruppen. Hvis det bliver for generisk eller ikke skaber den rette opmærksomhed eller relevans, risikerer du, at marketingindsatsen ikke rammer målgruppen.

Medievalget skal understøtte og sammenkoble budskabet og målgruppens adfærd, og gøre det synligt i sammenhænge, der giver mening for både kunden og dit produkt. Vi ser derfor på, hvilke kanaler der giver mening, både for budskab og økonomi.

 • Online kanaler 
  Hjemmeside, sociale medier, online bannere, nyhedsbreve, søgemaskineoptimering etc.
 • Offline kanaler 
  Brochurer, plakater, flyers, reklameartikler og merchandise, messer, konferencer, annoncering i fagblade, dagblade, tv, radio, offentlige transportmidler, events, etc.

 

Med andre ord får vi sat budskaberne i en sammenhæng, der skaber relevant opmærksomhed og påvirker din målgruppe til at vælge dit produkt i stedet for konkurrentens.

Strategi

Godt begyndt er halvt fuldendt

Vi hjælper med at skabe og eksekvere virksomhedens marketingplan, så du udnytter budgettet mest effektivt. På baggrund af konkurrent-, markeds-, og målgruppeanalyser definerer vi i fællesskab den strategi, der i samspil med de kreative løsninger skal til for at nå jeres mål. 

Når vi udarbejder din markedsføringsstrategi, kigger vi på din målgruppe og dine konkurrenters adfærd, så du ved, hvem du konkurrerer med, hvem dine kunder er og med hvilke budskaber og medier, du rammer dem bedst. Med en strategi har du en plan for alle dine aktiviteter, så din markedsføring ikke bliver overladt til tilfældighederne. Det gør vi ved at kigge på blandt andet:

 • Målgruppen (demografi, adfærd, geografi, indtægt etc.)
 • Virksomhedens eller produktets USP’er (Unique Selling Points)
 • Marketingkanalers sammensætning
 • Mål/ambitioner for strategien
 • Økonomi

 

Før vi går i gang med strategien, afdækker vi i fællesskab den indsats der skal til for at komme i mål . Kan vi med vores erfaring og viden gå lige til opgaven, eller skal vi eksempelvis afholde en eller flere workshops? Er der behov for eksterne analyser, og er der adgang til data på kundeadfærd, etc.? Uanset vil du opleve, at vi tilpasser vores indsats efter dine og opgavens behov.

Rådgivning​

Nyt perspektiv på din virksomhed

Vi har mange års erfaring med at rådgive på både taktisk og strategisk niveau. Vi har bidraget med udvikling af forretningsområder, rådgivning i ledelse af inhouse marketingafdelinger, sparring om effektiv udnyttelse af budgetter, optimering af marketingprocesser samt udvælgelse af eksterne samarbejdspartnere – for blot at nævne et udpluk af de områder, vi har kloget os på.

Nogle gange er det, der gør den store forskel at få sat nye kompetencer i spil.

Vi har også lavet ...

HimmerLand

Fornøjelse og forretning på HimmerLandsk

Kampagneidentitet
Markedsføring
Film/TV

Vi skabte en kampagne til HimmerLand, der med en enkel og relevant idé favnede og formidlede resortets mange muligheder: På HimmerLand er der kort mellem store oplevelser og langt til hverdagen. Her er der noget for en enhver smag – uanset om anledningen er forretning, fornøjelse eller forkælelse.

Kunsten

Kunsten at formidle Kunsten

Markedsføring
Grafisk design
Branding

Siden 2011 har vi hjulpet kunstmuseet Kunsten i Aalborg med markedsføring på alle platforme. Markedsføringen har været drevet af fortolkninger og variationer over den visuelle identitet, og har forankret og sikret genkendelighed på tværs af alle medier, lige fra brochuremateriale, bannere og annoncering til filmproduktion og digital synlighed.